Видавництво “Титул” (м. Москва) видає газету
“Християнська Газета” (видається на російській мові)
В Україні друкується в м. Ялта відповідальний редактор
Гараджа Павел Васильевич.
Ціль газети – це  проповідь Євангелії, відстоювання біблійних моральних принципів, свідоцтво про силу і владу Господа Творця в наші дні.
В інтернеті газету можна проглянути на сторіночці
видавництва https://www.titel.ru

 

Контакт

Віталій Данилюк А.С. 6316, Львів, 79070. Україна +38-067-47-68-2-69
+38-063-59-64-0-59
daniluk-vitaliy@ukr.net